- ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

- เกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

- แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

- แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

- แจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD 4.0 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

-  กลุ่มคนรักหมา ได้ขอความช่วยเหลือ ผ่านสื่อออนไลน 16 สิงหาคม 2564