headerweb

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

หนังสือรับ-ส่ง อุบลฯ

l3

สถิติการเข้าชม

386455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
257
409
385314
5633
6328
386455

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2019-03-25 08:42:55
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

Tamaño letra:

 

-ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี-

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   >>รายละเอียด<<   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ลว.20 มิถุนายน 2561

 

-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี-

       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
>>
รายละเอียด<<    เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

               1  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>รายละเอียด<<           
          2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไก่ไข่ >>รายละเอียด
<<           
          3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไก่ไข่ 6-12 สัปดาห์>>รายละเอียด<<
          4 รายละเอียดคุณลักษณะยาปฏิชีวนะ ผสมวิตามินชนิดผง>>รายละเอียด<<
          5 รายละเอียดคุณลักษณะยาปฏิชีวนะ ชนิดผง>>รายละเอียด<<
          4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง>>รายละเอียด<<
         

สอบถามเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 045255005 ต่อ 22
ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแพะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 >>รายละเอียด<<

 

 

 

-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>รายละเอียด<<
  ลว.27 กุมภาพันธ์ 2561

       เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

               1  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประกวดราคาซื้อแพะพ่อพันธุ์และแพะแม่พันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>รายละเอียด<<
          2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแพะเพศเมีย>>รายละเอียด<<
          3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแพะเพศผู้>>รายละเอียด<<
          4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง>>รายละเอียด<<
         

สอบถามเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 045255005 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

-ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>รายละเอียด<<
  ลว. 6 พ.ย.2560

         เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

          1 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประกวดราคาซื้อรถผู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คันและรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>รายละเอียด<<
          2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด12 ที่นั่งฯลฯ>>รายละเอียด<<
          3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ดีเซลฯลฯ >>รายละเอียด<<
          4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  >>รายละเอียด<<

 สอบถามเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 045255005 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

IMAGE ร่วมคณะติดตามงานของท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   "ร่วมคณะติดตามงานของท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"  อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

   "การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ"  อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน อ.ศรีเมืองใหม่

   การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน อ.ศรีเมืองใหม่ อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน อ.โพธิ์ไทร

   การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน อ.โพธิ์ไทร อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE รองผวจ.อุบลฯออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ"

   รองผวจ.อุบลฯออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ"อ.โพธิ์ไทร  อ่านรายละเอียด Read More...

กิจกรรมเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามภารกิจของกรมปศุสัตว์

IMAGE อบรมโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   อบรมโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE อบรมให้ความรู้ในเรื่อง"การเลื้ยงไก่พื้นเมือง"

   อบรมให้ความรู้ในเรื่อง"การเลื้ยงไก่พื้นเมือง" อ.โขงเจียม อ.ศรีเมืองใหม่ อ.นาตาล  อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE เยี่ยมเยียนเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงการเลี้ยงกระบือ

    เยี่ยมเยียนเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงการเลี้ยงกระบือ อ.สำโรง อ่านรายละเอียด Read More...

ข่าวกิจกรรม สำนักงาน

IMAGE ตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการขออนุญาตขายอาหารสัตว์และตรวจติดตามการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

   จ.อุบลฯตรวจสอบ ติดตาม แจ้งผู้ประกอบในการขออนุญาตขายอาหารสัตว์และตรวจติดตามการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE สนง.ปศุสัตว์เขต3ตรวจโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(ฟาร์มสุกร)

   สนง.ปศุสัตว์เขต3ตรวจโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(ฟาร์มสุกร) อ.สว่างวีระวงศ์ อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE จ.อุบลฯประชุมการจัดงานพิธีมอบแม่กระบือโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

    ประชุมการจัดงานพิธีมอบแม่กระบือโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อ.น้ำขุ่น อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE ร่วม"หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว)" อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

    กิจกรรม"หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว)" อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.โพธิ์ไทร  อ่านรายละเอียด Read More...
IMAGE อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

    อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย อ.ตาลสุม อ.โขงเจียม อ.วารินชำราบ อ่านรายละเอียด Read More...
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

 vertical blue npomc petipong dumrong 

  07mail 2 02eoperation 03thlifds 04thairabies 05dpis 06salary (1) 09saraban 11flood 13docimage

แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี

วงปศุสัตว์อุบลราชธานี