headerweb

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

หนังสือรับ-ส่ง อุบลฯ

l3

สถิติการเข้าชม

386447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
257
401
385314
5625
6328
386447

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2019-03-25 08:39:08

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

Tamaño letra:

-ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         รายละเอียดดังนี้ 

          1  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>รายละเอียด<<

 

 

 

-ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 18 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

         เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดดังนี้ 

          1  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง-ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>รายละเอียด<<
          2 เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด<<
          3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  >>รายละเอียด<<
          4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการเกษตร 6 รายการ >>รายละเอียด<<

 สอบถามเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 045255005 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

 

 

-ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 16 พฤษภาคม 2560 
ดังนี้

         เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

          1  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง-ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>รายละเอียด<<

         2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 รายการ  ได้แก่ ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร,ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร, ถังสนาม ขนาด 1.5 ลิตร พร้อมปืนฉีดน้ำเชื้อ,ซองบังคับสัตว์,เครื่องสับหญ้า >>รายละเอียด<<

 สอบถามเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 045255005 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

- ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี(เป็นเอกสารฉบับร่าง) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ณ 11 พฤษภาคม 2560 
ดังนี้

         เอกสารฉบับร่างประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้

          1  ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี(ฉบับร่าง) ลงวันที่  พฤษภาคม 2560 เรื่อง-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ฉบับร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>รายละเอียด<<
          2  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารฉบับร่าง เรื่อง-ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
>>รายละเอียด<<
         3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 รายการ  ได้แก่ ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร,ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร, ถังสนาม ขนาด 1.5 ลิตร พร้อมปืนฉีดน้ำเชื้อ,ซองบังคับสัตว์,เครื่องสับหญ้า >>รายละเอียด<<

         เอกสารฉบับร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ  รายละเอียดดังนี้

          1  ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี(ฉบับร่าง) ลงวันที่  พฤษภาคม 2560 เรื่อง-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ฉบับร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>รายละเอียด<<
          2  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารฉบับร่าง เรื่อง-ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>รายละเอียด<<
          3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จำนวน 6 รายการ  >>รายละเอียด<<


-  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559-เรื่อง-สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(ดีเซล)>>รายละเอียด<<
-  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 13 มกราคม 2560-เรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน>>รายละเอียด<<

 

  ผู้ลงประกาศ  นางสาวพัชรนันท์ หาวัน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์